joomla template by Joomlashack
Kilder til "Ild og vann"
Skrevet av Ken Dahle   
Arkivmateriale
Arkivet til Kristiania Tømmerdirektion, Fetsund Lenser
Indberetning og regnskab for Fløtningen i Glommen indtil Øieren 1908.
Protokoll fra generalforsamling i Glommens Fellesflødning juni 1908 og febr. 1909
Kopibog, korrespondanse 1907-09. Kontrakter med fløtningslag 1905-07.
Tariffavtale 1907, utkast til tariffavtale 1908. Arbeidsreglement.
Rapporter til Norsk Arbeidsgiverforening 1908.

Arbeiderbevegelsens arkiv, Oslo
”Arbeidsmanden”, 1907-08. Mappe Fetsund Lensearbeiderforening,
brev 1902-04, utkast til tariffavtale (1905?). Ikke funnet noen mappe fra 1907-08.
Mappe om Hans Berntsen, Richard Hansen (Norsk Arbeidsmandsforbund).

Norsk Arbeidsgiverforenings arkiv, NHO Oslo
Meddelelser fra NAF 1907-08. (Korrespondanse med Kristiania Tømmerdirektion
er gått tapt pga. brann).

Trykte kilder
Bøker
Waldemar Carlsen: ”Herjetog i syd og nord”, DnAs forlag 1919.
Kåre Odlaug: ”Norsk Arbeidsmandsforbund gjennom 60 år”, Oslo 1956.
Øyvind Bjørnson: ”Arbeiderbevegelsens historie i Norge”, Bind 2, Tiden 1990. Haug/ Øistad: ”De usynlige lensene”, Fetsund Lenseminneforening 1985.
Frank Robert Elvik: ”Partiet som farget Akershus rødt”,
Akershus Arbeiderparti 2002

Aviser og tidsskrifter
Årgang 1907-08 er gjennomgått på Nasjonalbiblioteket i Oslo av Aftenposten, Social-Demokraten, Akershus, Akershusposten, Romerikes Blad.
Leif Thingsrud: ”Streiken ved Fetsund Lenser i 1908”,
i årbok 1990 for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
Årringen, årbok for Fetsund Lenseminneforening, gjennomgått for 1999-2004.
Sist oppdatert ( fredag 27. juli 2007 )
 
< Forrige   Neste >
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes