joomla template by Joomlashack
Fetsund Lenser i dag
Skrevet av Elin Mortensen   

Fetsund Lenser er det eneste bevarte lense- og sorteringsanlegg for fløtingstømmer i Norge. Det ble fredet som nasjonalt kulturminne i 1989 og åpnet for publikum i 1990.

 

Anlegget strekker seg over et 2,5 km langt område. Ute i elva ligger sorteringsanlegget, hvilebrakker og båter. På land er det 20 fredede bygninger, deriblant administrasjonssenteret Lund, arbeiderboligen Sootbrakka, smie, sag, verksteder og lagerbygninger. Det er mulig å gå ut på anlegget i elva via flere kilometer med flåteganger.

Synet på å ta vare på et anlegg som Fetsund Lenser var svært splittet ved nedleggingen i 1985. I 2005, 15 år etter at museet offisielt ble åpnet, er både offentlige instanser og folk flest enige om at beslutningen har vært viktig for å ta vare på en betydningsfull del av vår historie. Fetsund Lenser er nå ett av ti teknisk-industrielle kulturminner i Norge som Riksantikvaren prioriterer særskilt.

Arbeidet med å restaurere sorteringsanlegget i vann, båtene og bygningene begynte for full i 1990, og fram til 2007 er mye gjort. Samtidig er det viktig å understreke, at det settes helt spesielle krav til både vedlikehold og restaurering av et anlegg som er beliggende delvis på land og delvis i selve Glomma. Især restaureringen av sorteringsanlegget kommer aldri til å ta slutt, da det består av tre- og jernkonstruksjoner som råtner og ruster. Strømmen i elva, skiftende vannstand og isen om vinteren bidrar især til at anlegget blir nedbrutt og må fornyes.

Nordre Øyeren naturinformasjonssenter
Naturinformasjonssenteret fra 1997 har som utgangspunkt Nordre Øyeren naturreservat, som omfatter Nord-Europas største innlandsdelta. Senteret ble tegnet av arkitektfirmaet Askim og Lantto og har en moderne arkitektur som skal skille seg fra de opprinnelige bygninger på museumsområdet. Utstillingen, der det er lov å røre de fleste gjenstander, er hovedsakelig beregnet på barn og oppmuntrer til å bli nysgjerrig på naturen og alt det spennende som man kan finne der.
Fløtingsmuseet
I 1990 begynte en kartlegging av Fetsund Lensers historie. Restaureringen av anlegget fordret at bygningenes og sorteringsanleggets bakgrunn ble belyst. Ved dokumentasjonsprosjektet "Fløtingens og lensearbeidets spesielle kulturelle kjennetegn" blir arbeidernes og administrasjonens historie undersøkt.

I alle år har forskning og kunnskapsoppbygning på Fetsund Lenser resultert i utstillinger, artikler og i Lenseteaterets forestillinger. I den forbindelse er teaterets formidling av fløterhistorien en viktig del av Fetsund Lensers profilering, hvor det tidligere teaterstykket ELVENØKK og det nåværende ILD OG VANN bidrar til å levendegjøre fløtingsmiljøet.

Sist oppdatert ( lørdag 28. juli 2007 )
 
< Forrige
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes