joomla template by Joomlashack
Fetsund Lenseminneforening
Skrevet av Jane Maria Berg   

Alt har sin historie, også Lensemuseet i Fetsund. Men hvordan ble museet til? Hvorfor ble lensene fredet?

 

Da fløtningen ble nedlagt i 1985, skulle elva se ut som før fløtningen tok til i 1861. Altså ei elv uten steinkar og andre tekniske installasjoner. ”Rasket” skulle vekk, elva ryddes. Det ønsket ikke en gruppe sta, bevaringsvennlige sjeler fra lokalmiljøet. De spilte på alt som var av politikere og myndigheter for å få Fetsund Lenser fredet. Arbeidet pressgruppa gjorde, viste at det nytter å nå fram om man har en god sak.

Musikkprofessor Harry Kvebæk tok initiativet til å stifte Fetsund Lenseminneforening 29.juni 1985. Foreningens formålsparagraf ble:

Å sikre Fetsund Lensers historiske og museale verdier i vann og på land.

Å utvikle Fetsund Lensers område til friareal/ kulturareal for lokalbefolkningen og tilreisende.

Det utrolige er at 14 måneder etter at Lenseminneforeningen var stiftet, kom det den 27.august 1986 en kort og klar telefonbeskjed fra de antikvariske myndigheter: ”Stans rivingen!” Dette var i grevens tid. Rivningen av installasjoner ute i vannet var allerede kommet ned til jernbanebrua.

26.februar 1989 forelå det endelige dokument om permanent fredning av Fetsund Lenser. Det 2,5 km lange anlegget med sine tekniske installasjoner var fredet for all framtid. Det er unikt i hele Norden at så mye av et anlegg ute i vannet er bevart. Lenseminneforeningen har satt det hele i gang, og i dag kan vi glede oss over et varig minne og monument over lensearbeidernes slit og virke.

Lenseminneforeningen fikk Øyerenprisen i 1995. Foreninga gir ut det lokalhistoriske tidsskriftet ÅRRINGEN og har i dag 160 medlemmer.

Sist oppdatert ( lørdag 28. juli 2007 )
 
Neste >
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes